Hot Cell – vi tester mekaniske arme

Forberedelserne af det næste store dekommissioneringsprojekt er i gang.

VVi er i gang med at afprøve mekaniske arme, der skal bruges til at rense Hot Cells. Det foregår med en såkaldt mockup, dvs en 1:1-model, hvor vi tester rækkevidden af støvsugearmen og senere af sandblæsearmen. Dummytest er en fast del af vore forberedelser, så vi kan afprøve metoder og rette eventuelle svagheder.

Hot Cells var en række celler, hvor der blev eksperimenteret med bl.a. bestrålet forsøgsbrændsel. De er stærkt forurenet med radioaktive stoffer, og strålingsniveauet er så højt, at det er vanskeligt at sende mandskab ind i cellerne for at slibe og rense. Afrensningen skal derfor foregå med mekaniske arme, som skydes ind i cellerne via huller i de 1,7 meter tykke betonvægge. Inde i cellerne skal alle flader sandblæses, og derefter skal forurenede malingflager og sand suges ud i et særligt ventilationssystem.

Vi tester i øjeblikket sugearmen, som skal kunne nå rundt i alle hjørner. Operatøren kan som udgangspunkt ikke se, hvad der foregår på den anden side af væggen, så der bliver monteret et kamera på armen. Desuden skydes et domekamera ind med en lanse i loftshøjde, så hele cellen kan overvåges.

Arbejdet med Hot Cells bliver det næste store dekommissioneringsprojekt efter afrensningen af Teknologihallen. Samtidig er vi i gang med at afvikle DR3, som var Danmarks største forsøgsreaktor.Skip to content