Fra affald til aske

I Dansk Dekommissionering arbejder vi konstant på at minimere volumen af det affald, som er nødvendigt at deponere fremover. Et nyt initiativ er en aftale med det højt specialiserede, svenske firma Studsvik om forbrænding af den brændbare del af affaldet.

DDe første otte containere med lavaktivt affald er sendt afsted. Containerne indeholder eksempelvis plast, træ og andet brændbart fra dekommissioneringen. Når materialet er brændt, sender Studsvik asken, filtermaterialet fra forbrændingsprocessen og de tomme containere tilbage til Dansk Dekommissionering.

“I stedet for otte containere, der skal opbevares, kan vi nøjes med nogle tromler. Det er selvfølgelig en fordel,” siger Heidi Sjølin Thomsen, der er teamleder for affaldshåndteringen.

Det har dog også krævet en del benarbejde at få forbrændingsaftalen for den første sending til at falde i hak. Først og fremmest skulle myndighedsgodkendelser, udbud og kontrakt på plads. Dernæst har DD-medarbejderne måttet indføre nye rutiner for affaldssortering og -håndtering for at kunne leve op til Studsviks krav.

Alt affaldet skal leveres i klare plastsække – og så må ingen enkeltdel være større end 0,6 x 0,5 x 0,4 m, for så kan det ikke komme ind i Studsviks forbrændingskammer. Derudover afviger svenskernes definition af, hvad der er brændbart affald, lidt fra dansk praksis.

“Studsvik vil f.eks. overhovedet ikke acceptere biologisk eller toksisk affald. Og materialer som gummi og PVC eller andet brandhæmmet plast må kun udgøre en lille del af affaldet,” konstaterer Heidi Sjølin Thomsen.

Det kan umiddelbart være svært at se, om plasten indeholder brandhæmmere. Men medarbejderne, der gør affaldet klar til afsendelse, har fundet et trick, der kan bruges i særlige tilfælde. Man tager en lille prøve af plasten og sætter på en brandvarm kobbertråd. Giver det en flot, grøn flamme, er der brandhæmmerne klor eller brom i plasten – og så er der grænser for, hvor meget der må komme med op til Studsvik.

“Aftalen med Studsvik giver os her og nu noget mere arbejde med at sortere affaldet og eventuelt skære det ned til passende størrelser. Men reduktionen af, hvor meget radioaktivt affald der efterfølgende skal opbevares i Danmark, er klart indsatsen værd,” konkluderer Heidi Sjølin Thomsen.Skip to content