Et anlæg damper af

På Behandlingsstationen er en voldsom brummen, der krævede ørepropper, blevet afløst af en blidere summen. Og et kapitel i Risøs historie er netop lukket.

SSiden grundlæggelsen i 1950’erne af Atomstation Risø har det kolossale inddampningsanlæg, der gemmer sig i Behandlingsstationens indre, renset store vandmængder for radioaktivitet. Nu har anlægget kørt sin formentlig sidste tur, og en ny, meget mindre maskine er trådt i stedet.

Mellem bygningerne på Risø-halvøen løber et underjordisk net af vandledninger og -tanke. Her opsamles det såkaldt aktive vand fra bl.a. afrensningskabiner og visse håndvaske; altså det spildevand, der kan indeholde radioaktive stoffer. En tankvogn kører med jævne mellemrum vandet fra tankene til en central tank på Behandlingsstationen.

Gennem mange år er vandet blevet destilleret i en langvarig og energikrævende proces i det store anlæg, der har krævet konstant overvågning. Det inddampede koncentrat af radioaktive stoffer er blevet støbt ind i asfalt i tromler, mens det rensede vand ledes ud i Roskilde Fjord.

Mængden af aktiviteter, der afføder aktivt vand, er dalende, og derfor har det gamle anlæg udtjent sit formål. Efter en længere testperiode har et mindre, mobilt anlæg nu overtaget hele destillationsopgaven, og det gamle anlæg står stille hen.

“Det nye inddampningsanlæg er mere effektivt, bruger mindre energi og kan passe sig selv,” forklarer driftsingeniør Anna Warberg Larsen og fortsætter: “Samtidig er det mobilt, så når Behandlingsstationen skal lukkes ned og dekommissioneres, kan anlægget flyttes og indgå i et nyt set-up.”Skip to content