Direktør fortsætter

Ole Kastbjerg Nielsen er genansat som DD’s direktør i ny åremålsansættelse.

MMed udgangen af februar 2017 udløb Ole Kastbjerg Nielsens åremålsansættelse som direktør for Dansk Dekommissionering.

Efter opslag af stillingen har Uddannelses- og Forskningsministeriet valgt at genansætte ham som direktør i en ny åremålsansættelse fra 1. marts 2017 og foreløbig 5 år fremSkip to content