Arbejdsmiljøredegørelse 2016

Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2016 for at fastholde et godt arbejdsmiljø.

II DD arbejder vi med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede. Dermed adskiller DD’s sikkerhedsarbejde sig væsentligt fra de fleste andre virksomheder i Danmark. Samtidig er DD også stillet overfor en række udfordringer vedrørende konventionel sikkerhed, som er meget lig dem andre virksomheder oplever.

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse beskriver vores indsats og resultater. I år beskrives blandt andet Hot Cell-projektet – et særligt komplekst eksempel på de udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

Læs vores arbejdsmiljøredegørelse for 2016Skip to content