Gamle tanke i små bidder

I en snæver og labyrintisk kælder under Hot Cells lyder der i disse dage en vedvarende og lynhurtig banken. Et par af DD’s medarbejdere er i gang med at skære to gamle tanke op.

MMedarbejderne bruger en maskine – en nibbler – der tygger små, hesteskoformede bidder af metallet. Denne proces støver ikke så meget, som det ville have gjort at save sig gennem tankene, og det er heller ikke nødvendigt at bruge vandafkøling.

De to tanke har været en del af Risøs underjordiske rørsystem, hvor det såkaldt aktive vand fra bl.a. afrensningskabiner og visse håndvaske er blevet opsamlet. Mængden af aktiviteter, der afføder aktivt vand, er dalende, så rørsystemet lukkes nu gradvist ned. Gennem tiden har radioaktive stoffer fra spildevandet sat sine spor, og derfor er det vigtigt ikke at sprede radioaktiviteten gennem støv og vand, når rør og tanke skæres op og fjernes.

Den trange kælder efterlader ikke meget plads til at manøvrere på, så tankenes stumper bliver hejst op fra dybet i en container og derefter behørigt behandlet. Når hver en stump af disse to tanke er fjernet, kan holdet fortsætte over under DR 3-reaktoren, hvor yderligere to overflødige tanke venter.Skip to content