Se video: Grovrensning af Hot Cells i gang

Efter flere års planlægning og forberedende arbejde er de stærkt radioaktivt forurenede Hot Cells nu ved at blive afrenset.

HHot Cell-anlægget består af seks forbundne betonceller, der fra 1964 til 1989 blev brugt til at håndtere radioaktive materialer. På grund af det høje strålingsniveau er det i dag ikke muligt at gå ind i cellerne i længere tid ad gangen, så den indledende afrensning af radioaktivitet sker ved fjernbetjent sandblæsning.

Arbejdet i cellerne udføres gennem en række huller i de 1,7 meter tykke betonvægge. Da hullerne bliver stadig mindre, jo tættere på cellens indre man kommer, har det ikke været muligt at anvende de eksisterende robotarme på markedet. I stedet har DD’s medarbejdere selv udviklet de primære dele af grovrensnings-udstyret.

Én mekanisk arm klarer sandblæsningen med stålpartikler og så et par laserstråler til at sigte efter. En anden arm bærer kameraet, som folkene uden for cellen orienterer sig efter. I loftet kaster en såkaldt lyslanse både belysning og et ekstra øje på arbejdet. En tredje arm bruges til den efterfølgende støvsugning af brugte stålpartikler og flagerne af kontamineret maling fra cellens vægge og gulv. Et specialbygget ventilationssystem sørger for at skabe et konstant undertryk i cellerne, mens et separat system af rør, slanger og en stor cyklon-tragt fører støvsugerens strøm af stålpartikler og maling ned i tromler.

Alt udstyr og alle arbejdsprocesser har, inden det gik løs for alvor, været testet grundigt igennem i en såkaldt mock-up-celle, en 1:1-kopi af de faktiske celler.

Bemærk: Videoen er uden lyd.Skip to content