Årsrapport 2017

VVigtige milepæle har i 2017 været fjernelsen af den inderste reaktortank i DR 3 og grovrensningen af de tre første Hot Cells.

Samlet set lever DD’s både faglige og økonomiske resultater op til det forventede på tilfredsstillende vis. Læs mere:

Årsrapport 2017Skip to content