Åbent hus 18. juni – om affaldet

Folketinget har vedtaget en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Hvad betyder det for Roskildes borgere?

BBorgere i Roskilde Kommune inviteres til åbent hus i Dansk Dekommissionering mandag den 18. juni 2018. Her vil der være mulighed for at få en rundvisning på de nuværende lagre for radioaktivt affald og deltage i et informationsmøde. Rundvisningen finder sted kl. 18.30 – ca. 20.00. Informationsmødet finder sted kl. 20.00 – ca. 21.00.

På informationsmødet vil repræsentanter for Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Dekommissionering og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) fortælle om fremtidens løsning for radioaktivt affald. Bagefter er der god mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til aabenthus@dekom.dk med navne på alle deltagere. Frist for tilmelding: mandag den 11. juni 2018. Bemærk, at tilmelding ikke længere er mulig.Skip to content