Den gamle grube blev tømt

En af DD’s opgaver er at skabe et bedre overblik over det radioaktive affald, der blev oplagret på Risø forud for vores oprettelse i 2003. Med tømningen af den såkaldte Gamle Grube er vi kommet et godt skridt videre.

UUnder Centralvejslagerets skærmende gulv befinder sig en del større og mindre hulrum beregnet til radioaktivt affald. Et af de største hulrum er Gamle Grube, der i årene 1966 til 1991 blev fyldt med mere end ti tons assorterede genstande. I løbet af det sidste halve år er alle disse genstande blevet løftet ud, målt på, sorteret, behandlet og pakket i containere. Det hele står nu også registreret i vores Affalds-Dokumentations-System.

Det møjsommelige arbejde har budt på nogle overraskelser undervejs:
”Radioaktivitets-niveauerne var nogenlunde som forventet. Men behandlingen og registreringen af genstandene har ikke været så grundig, som vi har praksis for at gøre i dag,” siger Anna Warberg Larsen, teamleder for Affaldshåndtering.

Nogle af de første genstande, der blev hevet op, var indpakket i plast, men havde trods dette radioaktivt støv siddende yderst. Det gjorde det nødvendigt at pakke alle genstande ind i et nyt lag plast, straks de var taget op af gruben, for ikke at sprede støvet ved transport og håndtering. Det viste sig også, at de gamle lister og følgesedler til grubens indhold ikke kunne tages for pålydende:
”Mange genstande var enten ikke mærkede eller havde et mærke, der ikke stemte overens med følgesedlen,” konstaterer Anna Warberg Larsen.

Det ekstra lag plast og den mangelfulde mærkning gjorde det til lidt af en detektivopgave at få identificeret og beskrevet hver genstand. Men nu er grubens indhold – med alt fra filtre og stumper af ventilationskanaler til brugte reaktor-afskærmningspropper – sorteret og mærket, behørigt dokumenteret og pakket pænt i containere til mellemlagring.

Arbejdet med at forbedre registreringen og pakningen af det historiske affald på Risø vil fortsætte i de kommende år. Det sker som forberedelse til både demonteringen af vores behandlingsstation med tilhørende lagre og en langsigtet løsning for alt affaldet.Skip to content