Arbejdsmiljøet 2018

Den årlige redegørelse over, hvad DD gør for at fastholde et godt arbejdsmiljø, og hvilke resultater vi opnår, er netop udsendt.

UUdover det konventionelle arbejdsmiljø skal der i DD også tages hensyn til, at vi arbejder med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede.

Som et eksempel på vores særlige udfordringer beskriver årets arbejdsmiljøredegørelse fyldningen af en såkaldt Jumbo-container. Fyldningen har over en periode på flere år krævet mange timers planlægning og samarbejde mellem mange forskellige faggrupper, samt tre besøg af firmaet Mammoet, der er specialister i sværvægtsløft.

I forhold til strålings- og nuklear sikkerhed er konklusionen på arbejdsmiljøredegørelsen, at den også i 2018  har været tilfredsstillende. De individuelle strålingsdoser til personalet har alle været under de tilladte årlige dosisgrænser og de fastsatte dosisbindinger. Alle udslip af radioaktive stoffer til omgivelserne fra DD’s nukleare anlæg har ligget under de af myndighederne fastsatte rapporterings- og udslipsgrænser. Der er ikke forekommet hændelser, der i øvrigt kunne påvirke omgivelserne.

I forhold til det konventionelle arbejdsmiljø er vurderingen, at det samlede resultat i 2018 er mindre tilfredsstillende, idet kun ét af de tre mål blev opnået fuldt ud.

Læs hele arbejdsmiljøredegørelsen 2018

 Skip to content