350 tromler i containere

En stor stabel korroderede tromler har i mange år været det første syn, der mødte besøgende på rundvisning i lagerbygningen med lavaktivt driftsaffald. Hvor stablen var, er der nu et tomt gulv. De cirka 350 tromler er pakket i containere og flyttet til et andet lager.

FFrem til 1987 blev tromler med forskningscentrets driftsaffald placeret udendørs i tre meter høje betonrørs-siloer. Her stod tromlerne, indtil de i midt-halvfemserne kunne flyttes til den nuværende lagerbygning. Selvom hver betonrørs-silo var lukket i toppen med et dæksel, kunne der alligevel trænge vand ind. Derfor er mange af de ældste tromler angrebet af rust.

DD holder løbende øje med tromlernes tilstand og sætter ind efter behov. Nogle af de ældste tromler, med en inder- og en ydertromle, er tidligere blevet støbt ind i hver sin ekstra, større tromle. Når denne yderste tromle også korroderer, er det tid til nedpakning i en container.

De seneste måneder har et hold DD-medarbejdere løftet hver enkelt tromle væk fra stablen, målt dens aktivitetsniveauer og sikret, at det hele står registreret i Affalds-Dokumentations-Systemet. Derefter er tromlen sat ned i en container. Når containeren er pakket med seks tromler, fyldes alle mellemrum op med løst materiale til at opsuge eventuel fugt, og så køres containeren på mellemlager.

Det er fjerde gang, DD pakker en stabel korroderede tromler i containere. På længere sigt er det hensigten at pakke samtlige cirka 5000 tromler i containere til mellemlagring. Dette vil dog også få affaldet til at fylde mere, så det vil først kunne lade sig gøre, når en ny og større lagerbygning er taget i brug.Skip to content