Hot Cells er grovrenset

Den indledende afrensning har fjernet 85 procent af radioaktiviteten i Hot Cell-anlægget. Se en video om, hvordan holdet som det sidste fjernede hotspots i én af cellerne.

DDe seks forbundne betonceller i Hot Cell-anlægget blev fra 1964 til 1989 brugt til at håndtere radioaktive materialer. På grund af det høje strålingsniveau er den indledende afrensning sket ved fjernbetjent sandblæsning. Det har taget halvandet år, og forud er gået flere års planlægning og forberedende arbejde, blandt andet med at udvikle de mekaniske arme der skulle bruges.

Cellernes vægge, gulv og inventar er blevet sandblæst med stålpartikler gennem en række huller i de 1,7 meter tykke vægge. Når flagerne af kontamineret maling har ophobet sig sammen med de brugte stålpartikler, er det hele suget op i et lukket system gennem en støvsugerarm og ført over i afskærmede tromler. Der har typisk været to håndværkere om selve opgaven. En helseassistent har stået i nærheden for at holde øje med strålingsniveauerne, mens en ingeniør har overvåget alle systemer i et kontrolrum ved siden af arbejdsområdet.

Fra juli til december 2017 blev de tre første af de seks Hot Cells sandblæst. Her var den radioaktive forurening lavest, så sandblæsningen startede her for at samle erfaringer med udstyret til de tre sidste celler, hvor radioaktiviteten ifølge målinger var højere.

Ved indgangen til 2018 gik man i gang med den fjerde celle. Den og de to sidste celler har været brugt til forskellige mekaniske forsøg, blandt andet til slibning, så det var forventet, at der ville ligge større mængder radioaktivt støv. Man var dog ikke forberedt på, at svævestøvet ved udsugning ville sætte sig så godt fast i filtrene. Grovrensningen måtte sættes på pause i fem måneder, mens der blev udviklet supplerende udstyr til filtrene (læs mere).

Derefter forløb arbejdet uden større udfordringer, og ved årets udgang kunne grovrensningen af alle seks celler erklæres for afsluttet. Udstyret havde dog ikke helt udtjent sit formål. Som det ses i nedenstående video, blev der i januar gjort en ekstra indsats i den ene celle for at fjerne et par hotspots – små områder eller fordybninger, der gemmer på en forhøjet radioaktivitet.

Det radioaktive affald fra afrensningen har foreløbig fyldt 24 tromler, der er pakket i fire containere og stillet på mellemlager. Målinger viser, at den samlede radioaktivitet i de seks Hot Cells er reduceret med cirka 85 procent. Det betyder, at medarbejderne i den næste fase vil kunne gå kortvarigt ind i cellerne for at fjerne inventar samt installere en robot, der skal udføre den fjernbetjente mellemrensning. Herefter forventes det, at strålingsniveauet inde i cellerne er blevet så lavt, at den afsluttende rengøring kan foretages manuelt.Skip to content