En aften i konstruktiv stemning

Den 11. november havde Dansk Dekommissionering inviteret indenfor til en dialog om planerne for en ny, opgraderet lagerfacilitet.

DDa direktør Ole Kastbjerg Nielsen mandag kl. 17 bød velkommen til åbent hus i Dansk Dekommissionering, var 60 nysgerrige Roskilde-borgere mødt frem i Risøs store auditorium. Efter en kort præsentation af vores opgaver, herunder håndteringen af radioaktivt affald, blev dørene slået op til en rundtur i det fri. Under den to kilometer lange vandring kunne gæsterne opleve de nuværende affaldslagre, bunkerne af oplagret uran-malm og den ønskede placering af et nyt, opgraderet affaldslager.

Tilbage i auditoriets varme stødte flere borgere til, og kl. 19 gik aftenens anden del i gang: et orienteringsmøde om planerne for det nye byggeri. Ole Kastbjerg Nielsen bød velkommen sammen med Roskildes borgmester Tomas Breddam, og derefter blev projektet, processerne for lokalplan og miljøvurdering, en samlet tidsplan og borgernes muligheder for at blive hørt præsenteret gennem en række korte oplæg.

Efter talerstolens informationsstrøm var det tid til at mødes i øjenhøjde. I auditoriets forhal var opstillet to stande, som borgerne kunne cirkulere mellem. Repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Roskilde Kommune og Dansk Dekommissionering bemandede standene, hvoraf den ene havde fokus på projekt og miljøvurdering, den anden på lokalplanen. Efter tre kvarters dialog kunne Ole Kastbjerg Nielsen som afrunding på mødet takke for de mange konstruktive input og konstatere, at flest havde handlet om lagerets placering og den visuelle påvirkning af omgivelserne, den fremtidige indhegning af Risø-området og planerne om også at etablere en mindre udstilling om affaldet.

Miljøstyrelsen vil senere i år indkalde borgernes forslag til emner, der bør vurderes i en kommende rapport om det nye lagers konsekvenser for miljøet. Når materialet til den såkaldte idéfase offentliggøres, vil linket også blive annonceret på dekom.dk.

Se den samlede tidsplan for et nyt, opgraderet lager (NOL)Skip to content