Totalrådgiver for nyt affaldslager udpeget

MOE A/S er udvalgt som totalrådgiver for et nyt, opgraderet lager til radioaktivt affald.

DDansk Dekommissionering sendte i oktober opgaven som totalrådgiver i udbud. Fire virksomheder blev prækvalificerede og indsendte deres endelige tilbud lige efter nytår. Det blev MOE A/S, der vandt opgaven.

”I evalueringen af tilbuddene har vi ikke kun lagt vægt på prisen, men i højere grad på de beskrevne processer og kompetencer. Her fik vi samlet set det bedste tilbud fra MOE. Vi glæder os meget til samarbejdet og til at komme videre med et projekt, der er så afgørende for den samlede fremdrift i vores opgaver,” siger Dansk Dekommissionerings direktør Ole Kastbjerg Nielsen.

”Vi er glade for den store tillid, Dansk Dekommissionering har vist os, og vi ser frem til et tæt samarbejde om at løse denne vigtige samfundsmæssig opgave. Det er et unikt og ingeniørfagligt meget krævende projekt, hvor vi kommer til at trække på mange specialister hos både os selv og vores underrådgivere,” udtaler Kim Hoegh, der er afdelingsleder for Laboratorier & Sundhed i MOE.

MOE har som underrådgivere Christensen & Co Arkitekter og Langebæk A/S. Førstnævnte virksomhed har MOE tidligere arbejdet sammen med på teknisk avancerede byggerier som Bygning 310 på Danmarks Tekniske Universitet, der i 2019 blev kåret til Årets Byggeri.

Om projektet
Af udbudsmaterialet fremgår det blandt andet, at:

  • Det nye, opgraderede affaldslager skal have et areal på 6-10.000 kvadratmeter og en bygningshøjde på op til 15 meter over terræn.
  • Gulvet skal ligge mindst 4 meter over havoverfladen (kote +4), så bygningen er højvandssikret.
  • En del af bygningen bliver en lukket bygning med klimasikring, mens en anden del bliver en såkaldt kold lade (et overdækket areal).
  • Det hele vil få samme facade og fremstå som én bygning. Det skal bearbejdes arkitektonisk, så den visuelle påvirkning begrænses mest muligt, uden at give køb på de sikkerhedsmæssige, tekniske og driftsmæssige krav til bygningen.

Én af de første opgaver for MOE bliver at få udført geotekniske undersøgelser af de mulige byggefelter, så en endelig placering af det nye, opgraderede affaldslager kan fastlægges.Skip to content