Ny whistleblower-ordning

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop introduceret en Whistleblower-ordning, der omfatter alle institutioner under ministeriet, herunder Dansk Dekommissionering.

OOrdningen giver ansatte og faste samarbejdspartnere mulighed for at indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold til en upartisk enhed i ministeriet uden at skulle frygte for negative konsekvenser som følge af en indberetning.

Afgivelse af oplysninger til Whistleblower-ordningen skal ske direkte til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan læse mere om ordningen samt indberetningsmuligheder på ministeriets hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at oplysninger, som afgives til Whistleblower-ordningen, skal afgives i god tro, og det forudsættes, at du har viden om eller begrundet mistanke om de forhold, som du oplyser om.Skip to content