En bid af DR 3’s beton fjernet

To dage før den aktuelle nedlukning blev en milepæl nået i dekommissioneringen af Dansk Reaktor 3: de første betonblokke er savet ud af reaktorens top og lagt i containere.

EEt hold medarbejdere har med assistance fra det svenske firma Extrem Borr & Sågteknik møjsommeligt savet snit ind i reaktorblokkens øverste del. Det første lodrette snit blev foretaget i starten af året, og det viste sig at generere så meget støv, at arbejdet måtte sættes på pause, mens der blev konstrueret nogle gennemsigtige støvbure til at sætte om de fjernstyrede save. Det viste sig også hurtigt, at man ikke nødvendigvis kunne regne med de gamle tegninger over reaktorblokkens materialer og konstruktion – en velkendt udfordring i arbejdet med at demontere Risøs nukleare anlæg. Altså måtte både planer og udstyret til opskæring af de ydre dele rettes til undervejs.

Der er nu skåret en lang række snit ind i reaktorblokkens yderste lag af armeret beton, stål og hjørnernes stålprofiler. Der er både blevet skåret lodret og vandret ind i facaderne og endelig nogle lodrette snit fra toppen for at frigøre de første af de udsavede blokke. Arbejdet har været præget af stop undervejs; både mindre stop, når fx et nyt lag krævede en anden klinge, og større stop på grund af årets corona-restriktioner.

Mandag den 7. december kunne de første tolv udsavede blokke – tre fra hver sin kant – løftes med kran over i et par containere. Hver blok er to meter lang og ellers 40 x 40 cm, så der kunne lige lirkes seks blokke ned i én container.

Arbejdet med at save flere blokke ud af reaktorens top vil fortsætte, når DD’s medarbejdere igen må vende tilbage til arbejdspladsen. Samtidig skal et nyt, stort støvbur gøres klar til opsavningen længere inde mod midten, hvor der kan forventes mere aktiveret støv. Hele reaktorblokken er planlagt til at blive savet op i cirka 600 blokke, som vil fylde 100 containere.Skip to content