Multinational løsning?

En række europæiske lande, der kan se potentialet i fælles affaldsløsninger og vidensdeling, har nu formaliseret samarbejdet i den nystiftede ERDO-forening.

DDe seneste ti år har otte europæiske lande mødtes i den såkaldte ERDO-arbejdsgruppe for at drøfte muligheder og begrænsninger i forhold til en fælles deponering af især langlivet radioaktivt affald. Der er primært tale om mindre lande, og alle er i de tidlige faser af at finde en national affaldsløsning. Derfor giver det god mening samtidig at afsøge potentialet i et multinationalt slutdepot. Inden for de senere år har gruppen endvidere arbejdet med muligheden for at finde fælles løsninger til den forudgående behandling af affaldet.

Dansk Dekommissionering har deltaget aktivt i ERDO-arbejdsgruppen siden 2012 og har nu sammen med hollandske Covra og Norsk Nuklear Dekommissionering taget initiativ til at formalisere samarbejdet i en egentlig forening.

Den 7. januar 2021 blev ERDO-foreningen (European Repository Development Organisation) indstiftet, da de tre virksomheder på et Zoom-møde underskrev vedtægterne. Foreningen vil have hovedsæde hos Covra, og bestyrelsen består af: Ewoud Verhoef (Holland, formand), Ole Kastbjerg Nielsen (Danmark, næstformand) og Håvard Kristiansen (Norge, kasserer). Andre lande forventes snarest at indtræde i foreningen, heriblandt Slovenien, Østrig, Italien og Kroatien.

”Vi har etableret et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i ERDO-arbejdsgruppen, som jeg nu ser frem til at fortsætte i ERDO-foreningen. Vi har igangsat nogle spændende og for Danmark relevante projekter om bl.a. karakterisering af historisk affald og potentialet i borehuller – de vil fortsætte i de nye rammer, ligesom jeg forventer, at nye projekter af særlig interesse for lande med små mængder langlivet affald vil blive igangsat i det fremtidige samarbejde. Ud over de konkrete projekter er den løbende vidensdeling og erfaringsudveksling af stor værdi,” konstaterer den nybagte næstformand Ole Kastbjerg Nielsen.

Foreningens første møde bliver et Zoom-møde den 15. januar.

Læs denne brochure om ERDO-medlemmernes fordele og forpligtelserSkip to content