Årsrapport 2020

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt vores årsrapport for 2020, der bar præg af corona-nedlukninger.

DDansk Dekommissionering endte på grund af Covid-19-pandemien med at være lukket ned for alt andet end beredskabet og de kritiske funktioner i godt fire måneder, hvilket har sat sine tydelige spor på fremdriften i de planlagte opgaver for 2020. Derudover viste planlægningen af et nyt, opgraderet affaldslager sig at kræve flere ressourcer end forudset. Men alt i alt vurderes årets opnåede resultater at være tilfredsstillende set i forhold til de anvendte ressourcer og nødvendige omprioriteringer.
Læs årsrapporten 2020Skip to content