Hvad skal vi nå i 2022?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt mål- og resultatplanen for, hvad Dansk Dekommissionering skal opnå i det indeværende år.

HHovedfokus i mål- og resultatplanen 2022 er dekommissioneringen af de resterende nukleare anlæg – DR 3, Hot Cells, Teknologihallen og Behandlingsstationen inklusive lagre – samt projektet med at opføre et nyt, opgraderet affaldslager. En del af de fastsatte mål er overført fra sidste år, idet alle opgaver, som kræver fysisk tilstedeværelse, har været sat på hold op mod halvdelen af 2021 på grund af Covid-19.

Læs hele mål- og resultatplanenSkip to content