Arbejdsmiljøet 2021

Læs redegørelsen om de indsatser og resultater, DD har nået i endnu et år stærkt præget af corona-lukninger og -restriktioner.

UUdover det konventionelle arbejdsmiljø skal der i DD også tages hensyn til, at vi arbejder med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede.

Ligesom i 2020 var det dog især corona/covid-19, der har fyldt i 2021 med hensyn til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. I årets første halvdel var alle på nær beredskabet og kritiske funktioner hjemsendt, hvilket især for gruppen af håndværkere betød, at man ikke havde mulighed for at løse de daglige opgaver. I december blev det igen nødvendigt at hjemsende kontormedarbejderne. Tiden mellem de to hjemsendelsesperioder var også i nogen grad præget af delvist fraværende kolleger, diverse restriktioner og ændrede rutiner. Dertil blev der i september gennemført en større organisationsændring. I arbejdsmiljøredegørelsen for 2021 beskrives de tiltag, DD iværksatte for at imødegå de omstændigheder, der i særlig grad har udfordret medarbejdernes trivsel.

I forhold til strålings- og nuklear sikkerhed er konklusionen på arbejdsmiljøredegørelsen, at den også i 2021 har været tilfredsstillende. De individuelle strålingsdoser til personalet har alle været under de tilladte årlige dosisgrænser og de fastsatte dosisbindinger. Alle udslip af radioaktive stoffer til omgivelserne fra DD’s nukleare anlæg har ligget under de af myndighederne fastsatte rapporterings- og udslipsgrænser. Der er ikke forekommet hændelser, der i øvrigt kunne påvirke omgivelserne.

I forhold til det konventionelle arbejdsmiljø er vurderingen, at det samlede resultat i 2021 er mindre tilfredsstillende, idet vi med en medarbejders forstuvede finger ikke nåede målet om nul arbejdsulykker.
Læs hele arbejdsmiljøredegørelsen 2021Skip to content