Årlig beredskabsøvelse for højvande gennemført

Hvert år øver Dansk Dekommissionerings beredskab ved højvande sig på, at sikre det lavest liggende lager mod oversvømmelse

7 mand stod klar kl. 7.00, da Dansk Dekommissionerings beredskab ved højvande skulle teste de mange elementer, der tilsammen udgør sikringen mod oversvømmelse af Dansk Dekommissionerings lavest liggende lager.

Et lager der til daglig huser mere end 5.000 tromler med lavaktivt affald.

Watertubes, Floodsax og meget mere
I dagens øvelse blev både udrullet Watertubes – der er store plastic slanger som skal agere dæmning ved evt. oversvømmelse, Floodsax – der er en art sandsæk, samt testet diverse pumper og andet udstyr. Alt sammen for at være sikre på at både materiel og mandskab, kan agere i en situation hvor der meldes om muligt højvande og deraf følgende oversvømmelse på Risø.

Foruden de 7 ansatte fra Dansk Dekommissionering, der tilsammen udgør beredskabet, var der også besøg fra Beredskabsstyrelsen samt Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelse (SIS), to organisationer der til sammen udgør de nukleare tilsynsmyndigheder.

God øvelse giver gode erfaringer
Dagens øvelse forløb planmæssigt og kl. 11.30 var de sidste ting pakket ned. I løbet af øvelsen blev der gjort værdifulde erfaringer, og kombineret med de varsler der vil komme i anledning af en forestående oversvømmelse, så er det lavaktive affald på lageret også i fremtiden godt sikret.

Bjarne Damsgaard der er ansvarlig for højvandeberedskabet og derfor også leder af dagens øvelse, ser stor værdi i den årlige øvelse.

“Vi øver os hvert år, både for at være sikre på at udstyret er i orden, men også for at være sikre på at de personer, der vil skulle agere i en sådan situation er trygge i opgaverne. Øvelsen i dag gav og nogle værdifulde erfaringer, som vi også fremadrettet vil bruge i beredskabet”

Der har endnu ikke i Dansk Dekommissionerings 19-årige levetid været behov for beredskabet.

Tættest har det været på ved stormen Bodil i 2013, hvor der var en forhøjet vandstand i Roskilde på 2.06 m. En vandstand som stadig var et godt stykke fra gulvniveau på det lavaktive lager.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Skip to content