Årsrapport 2022

Styrelsen for Institutioner og Uddannelssesstøtte har godkendt årsrapporten for 2022

I 2022 kunne Dansk Dekommissionering igen for alvor komme i gang oven på årene præget af Corona-nedlukningen.

I 2022 kunne Dansk Dekommissionering igen for alvor komme i gang oven på årene præget af Corona-nedlukninger.

Derfor var 2022 også året, hvor Dansk Dekommissionerings aktiviteter igen kunne igangsættes, og dekommissionerings-projekterne igen kunne få fremdrift.

For året som helhed skal især nævnes effektueringen af den nye organisationsstruktur, der blev implementeret 1. september 2021.
Der er altid en tilvænning, men med den nye struktur og nye øjne er Dansk Dekommissionering nu for alvor startet på transformationen fra en dekommissioneringsvirksomhed til en affalds-virksomhed, og vi vurderer alt i alt at være kommet godt fra start.

2022 blev derfor også året, hvor vi blev flere medarbejdere specielt på affaldsområdet. Det blev året, hvor pladsen blev for trang. Hvor en ny kontor-og mødepavillon skulle opsættes og ibrugtages, men hvor vi atter blev erindret om, at ting tager tid inden for vores virkefelt.

Konkluderende for 2022 kan det konstateres at ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og DD finder således resultaterne for 2022 tilfredsstillende.

Klik her for at læse årsrapporten 2022Skip to content