Ny visuel identitet i Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering skifter til et mere moderne og tidssvarende udtryk, der skal understøtte en øget forståelse af vores opgaver nu og i fremtiden

Siden etableringen af Dansk Dekommissionering (DD) i 2003 har den visuelle identitet været uændret. En identitet der blandt andet består af logo, farvevalg, fonte og andre grafiske valg.

Men i år, hvor DD fylder 20 år, har flere faktorer givet anledning til, at kigge nærmere på en ny visuel identitet, som understreger vores transformation fra dekommissionerings- til affaldsorganisation.

Det betyder nu, at man fremover vil møde DD’s nye identitet, både i det virtuelle rum men også i det fysiske.

Flere opgaver i fremtiden
DD’s oprindelige logo fra 2003, blev skabt i en tid, hvor DD’s opgaveportefølje så anderledes ud end den gør i dag. Kerneopgaven med dekommissionering er stadig central i DD’s daglige virke, men siden er flere opgaver kommet til.

Tilbage i 2003 var det ambitionen, at det radioaktive affald skulle være i slutdeponi på nuværende tidspunkt, men nu er deadline af flere årsager rykket til 2073. Den virkelighed betyder blandt andet, at der er kommet opgaver relaterende til opbevaring af affaldet i en længere tidshorisont end oprindeligt antaget. Tydeligst ved projektet med den nye opgraderede lagerfacilitet (NOL).

Samtidig har det været et udtalt ønske at tydeliggøre vores profil, og gøre det nemmere for interessenter hurtigt at afkode hvem DD er og hvilke opgaver DD løser.

Den opgavemæssige transformation fra dekommissionerings- til affaldsorganisation, er allerede i fuld gang, og dette bliver nu også tydeligere med det nye logo og understreges af subteksten: ”Nationalt center for radioaktivt affald”.

Historien bag
Med DDs nye logo, kommer også en ny fortælling bag.

Den turkise/blågrønne farve i logoet opnås ved at blande blå og grøn. Farver som hver især repræsenterer de opgaver og den mission, som DD er på. Blå for viden og renhed, grøn for fremtiden, miljøet og ”Green Field”, som er betegnelsen for vores slutmål om at efterlade Risø-området så det kan bruges til et hvilket som helst andet formål uden radiologiske restriktioner på baggrund af Risøs og DD’s virksomhed.

Den turkise/blågrønne farve er samtidig en tydelig reference til den stolte fortid på Risø, hvor forskningsstationen i flere år var at finde blandt verdens fremmeste inden for nuklear grundforskning.

Farven er således allerede at finde flere steder på Risø, og binder på denne måde nutid, fremtid og fortid sammen.

Logoets grafiske udtryk kommer fra det velkendte symbol for radioaktivitet. Et symbol som ofte forbindes med fare, men som i sin essens blot vidner om, at her er noget, der i en eller anden grad er radioaktivt og stråler ud fra kernen.

Derfor er det også naturligt at lige netop dette symbol danner fundament for DD’s nye logo, men i en udgave hvor DD’s farver træder i stedet for det sort/gule udtryk, for at understøtte symbolikken i, at vi i DD håndterer det radioaktive, i vores tilfælde, affald.

Samtidig repræsenterer de tre cirkelstykker uden om midten, vores 3 kerneopgaver. Dekommissionering/demontering, langsigtet løsning og håndtering af affaldet, ligesom de repræsenterer vores 3 værdier, inddragelse, forsvarlighed og udvikling.

Udover nyt logo er tilføjet subteksten, ’Nationalt center for radioaktivt affald’, for at tydeliggøre DD’s profil, som den eneste virksomhed i Danmark, der håndterer radioaktivt affald, foruden enkelte operatører, der håndterer det såkaldte NORM-affald (naturally occurring radioactive material).

I sin fulde form har logoet yderligere teksten ’unikke løsninger på komplekse problemer’ som underbygger fortællingen om DD som en unik virksomhed i dansk kontekst, der løser en opgave, der ikke tidligere er forsøgt løst i Danmark. En opgave som i sin natur kræver nye og unikke løsninger.

 

 

En spændende fremtid
Ole Kastbjerg Nielsen direktør i DD ser den nye visuelle identitet, herunder logoet, som en naturlig del af den udvikling, som DD har været i siden 2003.

– Jeg har jo selv været med helt fra starten af i 2003, og har fra første parket oplevet den store forandring, vi har været igennem siden. Både i forhold til opgavernes kompleksitet, men også i forhold til vores udvikling som organisation og i de kerneopgaver, vi løser. Derfor er det for mig at se helt naturligt, at vi nu også moderniserer vores udtryk, så det modsvarer, der hvor vi er i dag, og den fremtid vi kan se foran os.

Kirsten Hjerrild Nielsen, teknisk direktør i DD og nuklear ekspert, er også glad for at DD nu træder ind i sit 20’ende år, i nye klæder.

– Det er positivt at vi nu får vores visuelle udtryk med, i forhold til den forandring som vi har været igennem, særligt i de seneste 5 år, siden vedtagelsen af B90 i 2018. Som en der også har været her i driftstiden, synes jeg også, det er positivt, at vi med det nye logo, omfavner Risøs bemærkelsesværdige og stolte historie, og inkorporer denne i noget, som peger mod vores spændende fremtid i DD.Skip to content