Vaskemaskiner

Tøjvask er en central del af dekommissionering på niveau med nedbrydning af reaktorbygningerne

Hos Dansk Dekommissionering har vi eget vaskeri, og selvom det er en luksus at møde ind til nyvasket tøj, handler det om meget mere og andet end komfort

Blot 15 meter, i fugleflugt, fra Danmarks største reaktorbygning nogensinde, ligger en mindre uanselig bygning.

En bygning opdelt i flere lokaler, og inde i et af disse gemmer sig en funktion, som de færreste nok forbinder med dekommissionering. Her er det sæbe og vand, der er de foretrukne hjælpemidler, frem for savklinger og blæselanser.

Vaskeriets historie
Vaskeriet har altid været en del af Risø, og går man lidt i arkiverne, kan man læse om dengang i 1991 man vaskede over 80 tons vasketøj om året. Dengang var det dog hele Risøs vaskeri, og dermed supporterede de ansatte her Risøs ca. 1.000 medarbejdere.

Siden da har vaskeriet flyttet lokation, fra Behandlingsstationen nær Risøs rensningsanlæg, til den nuværende placering tæt på destillationsanlægget, hvor alt det aktive spildevand behandles.
Et flyt der skete, fordi at arbejdet med dekommissioneringen af Behandlingsstationen så småt skulle til og i gang, og dermed var der ikke længere mulighed for at bibeholde vaskeriet i samme bygning.

Ligeledes er det størrelsesmæssigt indskrænket noget, og betjenes i dag blot af en enkelt medarbejder, i modsætning til tidligere hvor der var flere årsværk tilknyttet vaskeriet.

I dag er den primære opgave for vaskeriet at vaske arbejdstøjet for de 35 håndværkere, der er tilknyttet Dansk Dekommissionering. Arbejdstøj som de omklæder til hver morgen, når de møder ind, og som de afleverer til vask efter hver arbejdsdag.

Derudover er der et utal af håndklæder og andet materiale, f.eks. heldragter, som ryger igennem vaskeriet på ugentlig basis.

Vaskeriet sikrer mod kontamination
I dag er det Preben, der holder styr på vaskeriet, en rolle han har haft i et halvt års tid.

Dermed er det også Preben, der holder styr på hvilket tøj, der skal have hvilke grader, tørrer tøjet, folder tøjet og pakker det så det kan finde sin vej retur til sin plads. Her adskiller vaskeriet sig ikke væsentligt, fra så mange andre, men der er dog særligt 2 ting som adskiller DD’s vaskeri fra de fleste.

Når Preben har vasket tøjet, så tjekker han nemlig tøjet for evt. radioaktiv kontamination på en særlig plade, hvor hvert stykke tøj bliver vendt og drejet så alle fibre måles. Er der kontamination på tøjet, må det vaskes igen, og denne gang måske ved højere temperatur. Og er det slet ikke muligt at få vasket det rent, må tøjet kasseres som aktivt affald.

Plade til måling af kontaminationOg lige det med vasketemperaturen er heller ikke helt uvæsentligt, for på vaskeriet er der indrettet et særligt rum til ”aktiv vask”. Det er det arbejdstøj, f.eks. heldragter i stof, som der er mistanke om kan være kontamineret. Her får tøjet en regulær kogevask på mere end 90 °C, simpelthen for at sikre at enhver kontamination ikke sidder fast i tøjet, og dermed kan dragterne genbruges.

Det betyder også at Preben løbende tjekker sig selv, blandt andet efter hver ind-/udgang til ”aktiv” vask.

Indgang til aktiv vaskHvad med vandet?
Som en sidste detalje, der adskiller vaskeriet hos Dansk Dekommissionering fra de fleste andre, er vandet.
Vandet der pumpes ind i vaskemaskinerne, er demineraliseret primært for at undgå kalk som er uønsket i aktivt spildevand, da det efterlader belægninger, som reducerer effektiviteten i de efterfølgende processer, men også for at kunne spare på sæben.

Og når vandet udpumpes igen, er der mange steps inden det finder sin endelige vej til kloaksystemet, da det ’aktive’ vand, fra den aktive vask skal passere flere ’forhindringer’ som grovfiltre, rør, tanke og destillantionstanke, inden en del af det endeligt kan udledes.

Her er det vigtigt at forstå, at betegnelsen aktiv i dette tilfælde dækker potentielt aktiv, altså tøj eller andet, der skal vaskes, som kommer fra et område hvor det potentielt kunne have fået noget radioaktiv kontamination på sig. Ofte er det dog ikke tilfældet.

Alt aktivt vand på Risø opsamles i et par store lagertanke, og hermed også det aktive vand fra vaskeriet, hvorefter det pumpes til en behandlertank inden det ledes igennem et destillationsanlæg, som fjerner kontaminationen fra størstedelen af det aktive vand.

Al aktiviteten er nu opsamlet i en mindre mængde koncentrat, mens resten af vandet, som udgør størstedelen af den destillerede mængde, er et kontaminationsfrit destillat. Destillatet kontrolleres for eventuel rest aktivitet og prøveresultaterne vil vise om destillatet kan frigives til at blive lukket ud i kloaksystemet.

LagertankeAltid under grænseværdierne
Dansk Dekommissionerings enhed for laboratorier udarbejder hvert halve år en rapport omhandlende udledningen fra Dansk Dekommissionerings anlæg. Heri fremgår resultaterne af de føromtalte prøveresultater, hvoraf det aktive vand fra vaskeriet er en del af det.

En rapport, der sendes til de nukleare tilsynsmyndigheder, og som i hele Dansk Dekommissionerings levetid, aldrig har påvist overskridelser af grænserne for udledning af radioaktivt materiale.

Fra vaskeriet til hylderne
Tilbage på vaskeriet, foldes og lægges det nyvaskede tøj i de rette størrelser, og dernæst pakkes det i blå kasser, der afhentes hver uge.

Her får Preben hjælp til at fragte tøjet rundt på de rette anlæg, og til de rette pladser, og så er tøjet igen klar til endnu en tørn på Dansk Dekommissionerings anlæg.

Blå kasser med vasketøjSkip to content