Det skal vi nå i 2011

Dansk Dekommissionering har i sin årsplan for 2011 tre primære fokusområder: den fortsatte dekommissionering af Hot Cell-anlægget, DR 3-projektet samt forstudier til slutdepot.

HHot Cell-anlægget
Hovedaktiviteten i 2011 på Hot Cell-anlægget bliver dekontaminering af cellerne. Radioaktivitetsniveauet i cellerne er så højt, at cellerne i første omgang skal renses fjernbetjent. Det er forventningen, at man således kan nedbringe radioaktivitetsniveauet i tilstrækkelig grad til, at medarbejdere kan udføre den resterende dekontaminering.

DR 3-projektet
DR 3-projektet indebærer dels fortsat fjernelse af de perifere systemer, som afsluttes i 2011, og dels planlægning af dekommissionering af selve DR 3-reaktoren. Arbejdet med projektbeskrivelse for den endelige dekommissionering af DR 3-reaktoren bliver den bærende aktivitet i 2011. For så vidt angår de indre dele af reaktoren vil arbejdet være baseret på en metodeanalyse, udarbejdet og drøftet med de nukleare tilsynsmyndigheder i 2010. Projektbeskrivelsen skal endvidere drøftes med DD’s internationale ekspertpanel, og der skal søges om bevilling til projektet i Folketingets Finansudvalg.

Forstudierne
Forstudierne til et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald afsluttes i første halvår, hvorefter der i fællesskab med de andre bidragsydere (SIS og GEUS) udarbejdes en indstilling til den tværministerielle arbejdsgruppe. På baggrund af indstillingen skal der tages politisk stilling til den videre proces, herunder offentliggørelse og høring. Efterfølgende igangsættes omegnsstudier på valgte områder.Skip to content