Dansk Dekommissionering udvider direktionen med direktør for strålingsbeskyttelse

Mikkel Øberg er indtrådt som direktør for strålingsbeskyttelse i Dansk Dekommissionerings (DD) direktion, der samtidig udvider fra 2 til 3 medlemmer

Det er et velkendt navn, der på året for sit 10 års jubilæum i DD, nu indtræder i direktionen.

En direktion der tidligere bestod af DD’s direktør Ole Kastbjerg Nielsen samt teknisk direktør og nuklear ekspert Kirsten Hjerrild Nielsen. Men som altså nu udvides med Mikkel Øberg som direktør for strålingsbeskyttelse.

Direktør for strålingsbeskyttelse
Stillingen som direktør for strålingsbeskyttelse er en nyoprettet stilling, der er blevet skabt på baggrund af et ønske om at styrke dette område i DD.

Strålingsbeskyttelse er en meget stor del af det arbejde, der pågår i DD, hvad end det er udviklingsprojekter, dekommissionering eller affaldshåndtering. Derfor giver det mening at have en direktør for strålingsbeskyttelse, der sikrer at denne del også er repræsenteret på det øverste ledelsesmæssige niveau i organisationen.

Mikkel Øberg fortæller selv om udvidelsen af direktionen:

– ”DD udfører højt specialiseret, teknisk tungt arbejde. Det kræver et hav af fagområder at løse selv nogle af vores mest simple opgaver, og vi var ingen steder kommet uden smede, maskinmestre, laboranter, kontorassistenter, ingeniører, fysikere og alt andet godtfolk. Fælles for alt er dog at det langt henad vejen er strålingsbeskyttelse der gennemsyrer alt vores arbejde. Det er svært at komme igennem en arbejdsdag herude uden at støde på enten et skilt til skoskifte, et dosimeter eller en arbejdsplan. Så ved at indsætte strålingsbeskyttelsen i direktionen sender vi et klart signal om, at strålingsbeskyttelsen er et kerneområde hos os.”

Ole Kastbjerg Nielsen, direktør for Dansk Dekommissionering, sætter følgende ord på udvidelsen af direktionen:

– “Strålingsbeskyttelses-området har stor betydning for de strategiske beslutninger i DD, og en udvidelse af direktionen med Mikkel Øberg vil øge DD’s strategiske beslutningskraft.”

Direktionen kommer dermed til at dække alle de væsentlige opgaveområder: de tekniske løsninger og driften, de strålingsbeskyttelsesmæssige forhold, og de politiske og administrative forhold samt udviklingsopgaverne.

Nyt organisationsdiagram
Ændringen er trådt i kraft og dermed er der også trådt et nyt organisationsdiagram for DD i kraft som du kan se nedenfor.

Mikkel Øberg
Blå Bog
Mikkel Øberg - Blå Bog
2021 – 2024: Chef for Strålingsbeskyttelse
2016 – 2021: Helsefysiker
2014 – 2015: Driftsingeniør
2012 – 2014: Gymnasielærer HTX
Uddannet civilingeniør med speciale i stråling og dosimetri i 2012
Derudover undervist på ungdomsskole, været konsulent for NND og sidder i et par internationale faggrupper for strålingsbeskyttelse.


Skip to content