Udkig over DR2 mod nord

Årsrapport 2023

I 2023 var fokus på Dansk Dekommissionerings (DD) tre hovedopgaver: fortsat dekommissionering af de nukleare anlæg, forberedelse af ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) og processen frem mod endeligt slutdepot for det radioaktive affald.

Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og DD finder således resultaterne for 2023 tilfredsstillende.” – Årsrapport 2023, s. 12.

Sådan lyder konklusionen på forbruget af ressourcer i DD for året 2023.

Både fremgang og udfordringer
2023  har budt på fremgang på blandt andet DR3 projektet, NOL og Hot Cells.

Men også et år, der har givet udfordringer på selvsamme projekter.

Det og meget mere kan du læse om i årsrapporten som du finder her. 

 Skip to content