Kort fortalt om forstudier til dansk slutdepot

Forstudierne til dansk slutdepot offentliggøres onsdag den 4. maj. Hent her en opsummering af de vigtigste baggrundsinformationer.

SSlutdepotet skal rumme alt dansk radioaktivt affald og konstrueres til at isolere affaldet fra omgivelserne i minimum 300 år. Affaldet stammer primært fra drift af de nukleare anlæg på Risø samt fra afvikling af disse. En mindre del stammer fra hospitaler, laboratorier og undervisningssektoren.

Forstudierne er tredelt og udføres af DD, SIS og GEUS. De omfatter udover studier af transport og den danske geologi, sikkerhedsanalyser baseret på tre forskellige depotkoncepter kombineret med fire geologier samt overslag over udgifter forbundet med de forskellige løsninger. Slutrapporten for forstudierne offentliggøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet onsdag den 4. maj 2011.

Læs en opsummering af fakta og baggrundsinformationerSkip to content