Forstudier til slutdepot afsluttet

Konklusioner og anbefalinger fra forstudierne er offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmeside. Bl.a. peges der på 22 egnede områder og anbefales 6 til placering af depotet. Det omfattende materiale er nu overleveret til en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med etablering og placering af slutdepotet. Der afholdes pressebriefing hos DD torsdag den 5. maj kl. 10, hvor man kan stille uddybende spørgsmål af teknisk art til DD, SIS og GEUS samt få forevist udvalgte faciliteter.

FForstudierne til slutdepot for radioaktivt affald er nu afsluttet. Onsdag den 4. maj blev repræsentanter fra Folketinget præsenteret for forstudiernes konklusioner på et møde hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse fra de tre bidragsydere.

Forstudiernes konklusioner er nu offentliggjort og kan downloades:

Læs IM’s pressemeddelelse her

Læs resumé af hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs DD’s hovedrapport

Se præsentation af SIS’ hovedrapport

Hent GEUS’ 11 delrapporter via denne sides højre sidemenu: Alle Publikationer – Faglige rapporter – Forstudier

Pressebriefing: Torsdag den 5. maj, kl. 10.00
Der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål af teknisk karakter til DD, SIS og GEUS under en pressebriefing, som afholdes hos DD, Frederiksborggade 399, Roskilde. Fremmøde skal ske senest 9.45.

De tre forstudier dækker:

  • DD: Depotkoncepter (affald, sikkerhedsanalyser og økonomi)
  • SIS: Transportstudier
  • GEUS: Geologiske studier af egnede danske lokaliteter til depotet


Skip to content