Åbenhed og viden om atomaffald

DD åbner dørene for medierne som svar på ønske om større indsigt i emnet, som kommer i kølvandet på offentliggørelsen af forstudierne til slutdepot for radioaktivt affald.

DDen 4. maj afleverede SIS, GEUS og DD resultatet af forstudierne til den tværministerielle arbejdsgruppe, som står i spidsen for etablering af et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Efter en orientering af repræsentanter fra Folketingets partier blev forstudierne offentliggjort, bl.a. blev 22 områder udpeget og 6 anbefalet som særligt egnede til placering af depotet.

I bestræbelserne på at imødekomme de mange spørgsmål, som offentliggørelsen vakte, blev der dagen efter, torsdag den 5. maj, afholdt en pressebriefing hos DD, hvor de fremmødte medier fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål til forstudiernes bidragsydere og ved selvsyn at kaste et blik på affaldsbeholdere og lagre, samt noget af det affald, der skal deponeres. I dagene derefter var flere medier på besøg for at filme og fotografere affaldet samt interviewe, ikke mindst GEUS og DD.

Det har været vigtigt for DD at vise åbenhed og invitere medierne inden for, så borgerne har mulighed for at få et klarere billede af, hvad det drejer sig om og få besvaret basale spørgsmål om forstudierne. Forstudierne er teknisk svært tilgængelige, og de fleste mennesker har naturligt nok et uklart billede af, hvad det danske radioaktive affald består af.

For størstedelens vedkommende består det radioaktive affald af metalskrot, beton, plast og handsker og har kun lavt indhold af radioaktivitet. Det er lettere at forholde sig til for de fleste, når medierne får lov til at komme helt tæt på og filme affaldet og interviewe en medarbejder, som kan fortælle og vise, at langt det meste af affaldet håndteres ved håndkraft.Skip to content