Conveyorkanal fjernet fra Hot Cells

Efter sidste del af den 27 meter lange conveyorkanal blev fjernet fra Hot Cell-anlægget, er fokus på næste store etape; sandblæsning af cellevægge og gulve via fjernbetjent udstyr.

TTirsdag den 15. maj fik Hot Cell-holdet fjernet sidste del af conveyorsystemet og er hermed klar til næste store etape med sandblæsning af vægge og gulv i de seks betonceller.

Siden årets begyndelse har holdet været i færd med at udtage conveyorsystemet, som bestod af en lille vogn, som kørte mellem cellerne i en 27 meter lang smal kanal, der løber under bordene i en lukket afskærmning. Conveyorsystemet fungerede som transportvej mellem cellerne, og radioaktive genstande blev vha. kædetræk transporteret på den lille vogn i kanalen fra den ene celle til den anden.

Forud for udtagningen blev conveyorsystemet karakteriseret, hvilket vil sige, at man undersøgte strålingsniveauerne i og omkring kanalen og den lille vogn. Det viste sig at der som antaget var et par “hot spots” (små områder indeholdende radioaktive partikler med højt strålingsniveau) og en del radioaktiv kontamination i kanalen. Læs mere om den kreative løsning på karakteriseringsopgaven her.

Efter karakteriseringen blev udtagningsopgaven nøje planlagt på baggrund af de indsamlede data og bagefter øvet grundigt på en 1:1 model, som var opført i et ikke-radioaktivt miljø. Først blev vognen udtaget, dernæst kædetrækket og til sidst blev kanalen udtaget styk for styk.

Med udtagning af kanalen er Hot Cell gruppen nu ved at gøre sig klar til den store opgave at rense cellevæggene via fjernbetjent sandblæsningsudstyrSkip to content