Resultat af omegnsstudier

GEUS har nu afleveret resultaterne af de omegnsstudier, som er foretaget i fem kommuner med henblik på at finde det bedst egnede sted til opbevaring af det radioaktive affald.

DDen tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat for at finde det bedst egnede sted til at etablere et slutdepot til opbevaring af radioaktivt affald fra Risø, har holdt møde torsdag den 31. januar.

På mødet præsenterede GEUS resultaterne af de omegnsstudier, som er gennemført med bidrag fra Naturstyrelsen i henholdsvis Skive, Struer, Kerteminde, Lolland og Bornholm Kommuner.

Find omegnsstudierne på denne side under overskriften “Publikationer fra GEUS”.Skip to content