Svær skæreoperation i DR3

Dansk Dekommissionering havde allieret sig med Jan Sjöholm fra ‘Extrem Borr & Sågteknik AB’ i Sverige, da lagerhullerne fra toppladen i DR3 skulle fjernes.

DDet krævede særligt værktøj, da lagerhullerne skulle skæres fri af toppladen i DR3. Derfor havde Dansk Dekommissionering allieret sig med Jan Sjöholm fra ‘Extrem Borr & Sägteknik AB’. Jan er specialist i at udføre komplicerede bore- og skæreopgaver.

Selve operationen tog én dag, og Jan brugte en forlænget vinkelsliber til at skære hullerne fri. Der blev etableret ekstra punktudsug samt aktiv ventilation i forbindelse med arbejdet. Der var en lille smule kontamination i nogle af huller, men der var ingen aktivering, eftersom der aldrig har været neutronkilder i lagerhullerne.

Fritskæringen er en del af forberedelsen til det videre arbejde med at bryde lagerblokken ned, så den kommer til at flugte med masterplan. Næste skridt er at fjerne kuglebetonen, så man kan komme til at fjerne toppladen. Derefter kan man bryde resten af betonen ned.Skip to content