Risøs brændselsproduktion oprenses

DD er nået et godt stykke i oprensning og frigivelse af det anlæg, hvor Risø fremstillede brændsel til forsøgsreaktorerne. Kom med på en tur rundt i bygningen og læs om opgaven med at fjerne radioaktiv forurening i gulve, vægge og afløb.

DDa Forskningscenter Risø var i drift, var en del af opgaven at fremstille egne brændselsstave til forsøgsreaktorerne. Dette foregik i den såkaldte Teknologihal, hvor uranpulver blev presset og valset til brændselsstave. I løbet af vinteren har Dansk Dekommissionering fjernet eller frigivet en stor del af produktionsanlægget i Teknologihallen, og vægge og gulve er blevet renset af. Blandt andet har vi fjernet en to meter bred smelteovn, som var en del af den tidlige brændselsproduktion (op til midten af 1980’erne). Smelteovnen er forurenet med uran, og den er derfor blevet afmonteret og pakket særskilt ind med henblik på deponering eller smeltning.

Pulverrummet
Den første del af brændselsproduktionen foregik i det såkaldte pulverrum. Her målte Risøs laboranter uran i pulverform af og pressede det til faste brikker omgivet af aluminium. Pulveret var værdifuldt og blev kontrolleret nøje, men det kunne ikke undgås, at uran blev hvirvlet op eller tabt i små mængder. Derfor vil pulverrummet og det tilhørende ventilationsanlæg blive en større udfordring at rense for radioaktiv forurening. Det kommer til at foregå under plastictelt, så støv med eventuel radioaktivitet bliver holdt inde. Ventilationen over pulverrummet er koblet helt fra, og rørene har ingen forbindelse til anden ventilation i bygningen.

Valseanlægget
Når uranen var presset til brikker kapslet ind i aluminium, blev disse valset til tynde plader på ca. 70 x 10 cm. Valseanlægget i Teknologihallen er blevet kontrolmålt, og gulvbelægningen i en halv meters afstand fra valsen er blevet fjernet. Der har ikke været fritsvævende uran omkring valsen, så dette var en noget enklere opgave end pulverrummet vil blive. Valseanlægget og den hal, det står i er frigivet, og dermed er denne del af Dansk Dekommissionerings opgave færdig.

Renserummet
Når uranpladerne var valset ud, blev de renset og affedtet i bl.a. syre i det såkaldte renserum. Her har vi fjernet rensekarrene og slebet væggene i et vandret bælte på 70 cm i højde med karrene. Gulvbelægningen er blevet fjernet, og sammen med det puds, som er blevet slebet af væggene, er det blevet håndteret som radioaktivt affald. Vores arbejde i renserummet er færdigt, og rummet er frigivet. Denne frigivelse finder sted, hver gang vi afslutter en delopgave i et dekommissioneringsprojekt: Alle rum og anlæg bliver nøje målt for stråling, efterhånden som de bliver renset. Der er præcise krav til, hvor meget radioaktivitet, der må være tilbage, når en bygning eller bygningsdel er frigivet. Selve frigivelsesmålingerne er en ret langsommelig procedure, da måletiden for lave niveauer af ubestrålet uran er lang.

Alt i alt skrider afmonteringen og rensningen af Teknologihallen godt fremad og følger planen. Den sidste del af opgaven bliver at rense og måle det såkaldte pulverrum med henblik på frigivelse samt det tilhørende ventilations- og afløbssystem, som er lidt besværlige at komme til. Sidst på året forventer vi at kunne sætte punktum for arbejdet med Teknologihallen. Derefter skal der udarbejdes en slutrapport, som skal godkendes af de nukleare tilsynsmyndigheder, før DD kan overdrage rummene til anden brug uden restriktioner.Skip to content