Folketingsmedlemmer besøgte DD

27. februar havde Dansk Dekommissionering besøg fra folketinget. 12 politikere, som henholdsvis er medlemmer af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og af Miljøudvalget, besøgte DD for at høre om Danmarks radioaktive affald. De fik rundvisning på de midlertidige lagre for Danmarks radioaktive affald.

SSiden 2003 har DD bidraget til arbejdet med en langsigtet løsning for affaldet, og vores opgave var fra begyndelsen at udarbejde et koncept for et slutdepot, i overensstemmelse med Folketingsbeslutning B 48 fra 2003. I 2012 besluttede et flertal af de politiske partier, at muligheden for langtidsmellemlagring, og muligheden for eksport af alt affaldet, skulle undersøges parallelt med det fortsatte arbejde med slutdepotsporet. DD fik i 2013 en bevilling på 1,1 million til at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald. Dette beslutningsgrundlag er netop blevet færdiggjort i samarbejde med GEUS og med bistand fra Statens Institut for Strålebeskyttelse, og rapporten blev offentliggjort 27. februar. Se rapport

Beslutningsgrundlaget konkluderer, at det er muligt at etablere et mellemlager i Danmark, hvor de krav til sikkerhed, som stilles af myndighederne, forventes at kunne overholdes. Slutdepot anses dog internationalt for den accepterede løsning for radioaktivt affald. Ifølge det gældende EU-direktiv om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald er oplagring af radioaktivt affald, herunder langtidsopbevaring, en foreløbig løsning, men ikke et alternativ til deponering (præamblen stk. 21). I de fleste europæiske lande, som ikke allerede har et depot, er der ved at blive etableret eller planlagt et slutdepot.

Da et mellemlager således ikke er den endelige løsning til håndtering af affaldet, men et skridt på vejen før en slutdeponering, skal der under alle omstændigheder tages beslutning om, hvordan en slutdeponering skal indgå i den videre planlægning.

Det er de politiske partier, der træffer beslutning om den langsigtede løsning for det radioaktive affald. Sundhedsministeriet har indkaldt partierne til et møde, der skal afholdes i begyndelsen af marts, om status for de tre spor: slutdepot, mellemlagring og eksport.Skip to content