Arbejde på Teknologihal afsluttet

Efter mere end et års slibe- og afmonteringsarbejde er DD’s håndværkere nu rykket ud af Teknologihallen.

I I Teknologihallen fremstillede Forskningscenter Risø brændselsstave i perioden 1960-2002. Brændslet blev brugt til at drive både DR 2 og DR 3-reaktorerne. Medarbejderne i Teknologihallen målte uranpulver op og pressede det til brikker, som blev valset ud i tynde plader omgivet af aluminium. Pladerne blev renset og affedtet og endelig bøjet til cylindre. Produktionen foregik i forskellige rum, som vi nu har renset op.

Det har været en større opgave med Teknologihallen end oprindeligt antaget. Egentlig burde det have været et ret afgrænset arbejde at rense bygningen, fordi vi vidste, hvad de enkelte rum var blevet brugt til. Vi afmonterede bl.a. borde, rensekar og ventilation i de forskellige områder, og derefter rensede vi vægge, gulve og lofter med knofedt og slibemaskiner for at fjerne alle gamle spor af uran. Dermed skulle opgaven være løst.

Så nemt skulle det imidlertid ikke gå. Det viste sig undervejs, at der var små pletter af radioaktivt materiale, da vores helseassistenter gennemgik bygningen. Vore håndværkere måtte flere gange i arbejdstøjet igen, fordi der stadig kunne spores uran. En række prøver af betongulvet blev grundigt undersøgt på vore laboratorier.

Arbejdet med Teknologihallen viser, hvorfor vi lægger så meget vægt på kontrol og målinger, selvom det kan tage tid. Radioaktive stoffer kan ikke ses eller føles, så det er nødvendigt at bruge fintfølende udstyr for at finde det. Det tager typisk flere uger at måle en prøve for uran, fordi strålingen fra uran er lav-energetisk, og fordi naturligt forekommende uran findes overalt – også under vores laboratorium. Vi kalder det en frigivelsesmåling, når en genstand måles til at have et så lille indhold af aktivitet, at genstanden kan anvendes andre steder uden restriktioner.

Det allersidste punktum er dog ikke sat endnu. Før vi endelig kan overdrage Teknologihallen til Bygningsstyrelsen, som ejer den, skal vi skrive slutrapport. Dette forventer vi at være færdige med i løbet af foråret. Derefter skal slutrapporten godkendes af de nukleare tilsynsmyndigheder.Skip to content