Brand i driftsanlæg i sidste uge

Tirsdag den 3. marts om formiddagen opstod der brand i bygning 211 i cellen, hvor bitumenanlægget er placeret.

AAnlægget var i drift, og branden er formodentlig udløst af varmebåndet rundt om røret, hvor den flydende varme asfalt føres ned til tromler. Brandvæsenet kom hurtigt, og branden blev slukket på få minutter. Der var ikke udslip eller kontamination med radioaktivt materiale. Der er ikke sket brud på anlægget, og der er således ikke sket udslip af radioaktivt materiale.

Der vil i tæt dialog med relevante myndigheder ske en grundig vurdering af situationen og af anlægget. Anlægget vil kun blive taget i brug igen, hvis der foreligger godkendelse fra de nukleare tilsynsmyndigheder.

Læs afgørelsen fra BeredskabsstyrelsenSkip to content