COWI bistår med mellemlager-undersøgelser

Dansk Dekommissionering har indgået kontrakt med COWI A/S som led i det forberedende arbejde til en politisk beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.

CCOWI A/S har indgået samarbejde med det svenske firma Studsvik Nuclear AB om løsning af opgaven og skal bistå med to delstudier:

  • En sammenligning af sikkerheden ved et mellemlager og et slutdepot. Sammenligningen tager bl.a. udgangspunkt i de gennemførte generiske studier af slutdepot (2011) og beslutningsgrundlaget for et mellemlager for lav- og mellemaktivt affald (2015).
  • Et overslag over økonomien ved anlæg og drift af et mellemlager i Danmark samt en efterfølgende slutdepotløsning.

Delstudierne skal afleveres til Dansk Dekommissionering primo juni 2016, hvorefter de kommer til at indgå i en samlet rapport om kriterier for lokalisering, sikkerhed og økonomi ved et dansk mellemlager. Den samlede rapport udarbejdes af GEUS og Dansk Dekommissionering og vil ligge klar ultimo 2016.

Rettelse, tilføjet 1. august 2016:
Arbejdet med delstudierne er forsinket. Det forventes nu, at COWI afleverer delstudierne medio august.Skip to content