Det store affalds-puslespil

En væsentlig del af arbejdet med at demontere de gamle nukleare anlæg er pakningen af det radioaktive affald i containere. Pladsen i hver enkelt container skal udnyttes bedst muligt, og det kræver både opfindsomhed og omhyggelig planlægning at få dette puslespil til at falde i hak.

DDet gælder om at undgå hulrum, forklarer Per Søndergaard, der er projektleder for demonteringen af DR 3-reaktoren:
“Vi har som mål, at affaldet skal fylde så lidt som muligt. Og så giver kompakt pakkede containere også en mindre risiko for, at vand kan trænge ind og trække radioaktivitet med ud til omgivelserne.”

I efteråret 2014 blev en 17 tons tung og 2½ meter bred afskærmningsring løftet væk fra sin plads omkring toppen af DR 3-reaktorens tank. Siden da har ringen hvilet i en stor container, og DR 3-holdet er nu i gang med at udnytte pladsen i og omkring ringen.

“Først fik vi specialfremstillet nogle trekantrammer til de fire hjørner. Heri har vi placeret en del rør, der var monteret oven på brændselselementerne,” siger Per Søndergaard og fortsætter: “Nu er vi i gang med at få lavet nogle måneformede beholdere, der skal inden i ringen. De vil blive fyldt op med rør og andre materialer fra forsøg. Og i centrum af det hele kommer en cylinder med stumper af tynde stålstænger, der har absorberet en del stråling.”

Når puslespillet planlægges, skal der både tages hensyn til affaldets form, størrelse og vægt. Derudover skal de forskellige typer materiale spille sammen, så de mindre aktive materialer skærmer for de mere aktive, og den samlede stråling fra containeren ikke overskrider de tilladte grænser.

En sarkofag i containeren
Det næste store skridt i demonteringen af DR 3-reaktoren er opskæringen af den inderste tank og placeringen af tankens stumper i containere. Én container er gjort klar til at modtage indertankens mest aktive element: et gitter, der står på bunden og har holdt rørene med brændselselementer på plads.

Gitteret skal stedes til hvile i en gul jernsarkofag, der i sig selv er radioaktivt affald. Den har tidligere været brugt til afskærmning i tungtvandsrummet og kan nu genbruges som afskærmningsmateriale. DR 3-holdet har dog måttet skære sarkofagens tykke jernlåg til for at få det til at passe ned i containeren.

“Vi tænker meget i genbrug, både for at spare og for at undgå at skabe yderligere radioaktivt affald. Saven, vi bruger til at skære gennem tykt jern, har vi eksempelvis fået billigt, da den i forvejen var lidt forurenet af at skære i radioaktive materialer,” siger Per Søndergaard med tilfredshed i stemmen.Skip to content