Delrapport om mellemlager

COWI A/S har nu afleveret rapporten “Sikkerhed, økonomi og drift for en dansk mellemlagerløsning for radioaktivt affald”.

RRapporten udgør første del af de supplerende mellemlager-undersøgelser, som de politiske partier besluttede den 11. marts 2015 (se beslutningsgrundlaget og opgavebeskrivelsen).

I rapporten behandler COWI følgende emner:

  • Faciliteter på et dansk mellemlager
  • Forslag til en driftsorganisation
  • Overslag over samlede udgifter til drift af et mellemlager i 100 år
  • Sammenligning af sikkerhed ved hhv. mellemlager og slutdepot
  • Overslag over samlede udgifter ved et mellemlager med efterfølgende slutdeponering

Læs rapporten

Næste skridt
Inden udgangen af 2016 vil der foreligge en samlet rapport med de supplerende undersøgelser af en mellemlager-løsning. Den baseres på COWI’s rapport og på en rapport fra GEUS (De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) om lokaliseringskriterier, herunder socioøkonomiske faktorer.

Herefter skal valget af en langsigtet løsning behandles politisk i løbet af 2017.

Vil du vide mere
Se DD’s side om en langsigtet løsning.

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets tema-sektion om den politiske proces.Skip to content