Kontaktforum på besøg i DD

Den 25. august holdt det Kontaktforum, som er nedsat med repræsentanter for væsentlige interessenter, sit andet møde i sagen om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

MMødet foregik denne gang hos Dansk Dekommissionering, og efterfølgende var der rundvisning. Her kunne repræsentanterne for bl.a. borgergrupper og miljøorganisationer besøge de to midlertidige lagerhaller for det lav- og mellemaktive affald, og turen gik også forbi bunkerne med malm fra Kvanefjeldet og tailing-bassinerne med rester fra gamle uranudvindings-forsøg.

Se mødets dagsorden, bilag og præsentationer på ufm.dkSkip to content