International ekspertise til langsigtet løsning

En international faglig gruppe skal rådgive Danmark i forhold til en mulig mellemlager-løsning.

DDansk Dekommissionering har inviteret fire internationale eksperter til at yde rådgivning ved de supplerende undersøgelser af en dansk mellemlager-løsning.

Den internationale faglige gruppe består af:

  • Ewoud Verhoef (COVRA, organisationen bag Hollands langtidsmellemlager)
  • Johan Swahn (Miljöorganisationernes Kärnavfallsgranskning, Sverige)
  • Fredrik Vahlund (Svensk Kärnbränslehantering AB, Sverige)
  • Trond Eivind Bøe (Institutt for Energiteknikk, Norge)

Gruppens første opgave er at kommentere den delrapport, som Dansk Dekommissionering modtog fra COWI A/S i august, om sikkerhed, drift og økonomi for en mellemlager-løsning. Delrapporten og de internationale eksperters kommentarer hertil vil blive drøftet i detaljer på det næste møde 14. oktober i Kontaktforum, hvor bl.a. borgergrupper, kommuner og miljøorganisationer er repræsenteret.

I de kommende måneder skal den internationale faglige gruppe kommentere den samlede rapport, som Dansk Dekommissionering og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder om sikkerhed, drift, økonomi og lokaliseringskriterier for en mellemlager-løsning. Den samlede rapport forventes forelagt uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af 2016.Skip to content