Aktstykke om Hot Cells godkendt

Folketingens finansudvalg har den 27. oktober tiltrådt et aktstykke om dekommissionering af Hot Cell-anlægget.

DDen reviderede plan for dekommissioneringen af de seks betonceller kan herved fortsætte, med en forhøjelse af totaludgiften fra 23 mio. til 45 mio. kr., svarende til en samlet forhøjelse på 22 mio. kr. i 2016-2020.

“Hot Cell-anlægget er det mest komplicerede af de anlæg, vi skal dekommissionere. Vi kan kun i begrænset omfang læne os op ad erfaringer fra udlandet, og det har været nødvendigt at gentænke hele opgaven og udvikle nye metoder og værktøjer,” siger direktør Ole Kastbjerg Nielsen om baggrunden for aktstykket og tilføjer: “Samlet set forventer vi stadig at holde os inden for den økonomiske ramme, der er sat for dekommissioneringen af alle anlæg.”

Læs mere i aktstykket

Læs mere om Hot Cell-anlæggetSkip to content