ERDO-møde hos DD

Den 13. og 14. december var det DD’s tur til at agere vært for arbejdsgruppen ERDO. I dette forum mødes repræsentanter fra en række europæiske lande på skift hos hinanden for at drøfte potentialet for en fælles affaldsløsning.

MMedlemmerne af ERDO er primært mindre lande og alle i de tidlige faser af at finde en national løsning for affaldsdeponering. Derfor giver det god mening sideløbende at undersøge muligheder og begrænsninger for en fælles deponering af særligt det langlivede radioaktive affald.

Udover en status på hvert af de nationale programmer bød dagsordenen på videndeling om de øvrige europæiske og internationale fora, der arbejder med relaterede problemstillinger. Derefter kunne deltagerne drøfte og koordinere fremtidige indsatser, så ERDO-landenes interesser varetages bedst muligt i forhold til en ansvarlig affaldshåndtering.

Læs mere om arbejdsgruppen på www.erdo-wg.euSkip to content