Årsrapport 2016

De faglige resultater, DD har opnået gennem 2016, findes tilfredsstillende i forhold til de anvendte ressourcer og valgte omprioriteringer.

DDet økonomiske resultat blev et overskud på 9,4 mio. kr. (mod 0,1 mio. kr. i 2015), primært forårsaget af en tillægsbevilling til Hot Cell-projektet.

Læs Dansk Dekommissionerings årsrapport 2016.Skip to content