Minister aflagde visit

Fredag den 17. marts besøgte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind for første gang Dansk Dekommissionering.

DDet to timer lange besøg startede med en introduktion til DD’s formål, opgaver og drift. Så gik turen i rask trav til Dansk Reaktor 3, hvor projektleder Per H. Søndergaard fortalte om den igangværende dekommissionering. Heidi Sjølin Thomsen, der er projektleder for den langsigtede affaldsløsning, viste derefter rundt på de midlertidige affaldslagre. Besøget blev afsluttet med en drøftelse af DD’s opgaver og udfordringer på kortere og længere sigt.Skip to content