Politisk enighed om langsigtet løsning

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at det radioaktive affald fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug.

UUddannelses- og Forskningsministeriet har den 14. marts 2018 meddelt, at regeringen samme dag har fremsat et forslag til folketingsbeslutning.

Forslaget indebærer en opgradering af Dansk Dekommissionerings lagerfaciliteter på Risø. Opgraderingen vil sørge for, at oplagringen af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold og tager hensyn til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med, at anlæggene på Risø afvikles.

Samtidig vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald, eller at deltage i en international deponeringsløsning for radioaktivt affald.

Forudsat at der ikke kan findes en international løsning, skal der på langt sigt etableres et dybt geologisk slutdepot i ned til 500 meters dybde på dansk grund, som kan tages i brug senest i 2073.

Dansk Dekommissionerings formål udvides til også at omfatte bidrag til den langsigtede løsning og herunder opnå hjemmel til at afholde udgifter til aktiviteter som led i processen.

Læs hele UFM’s pressemeddelelseSkip to content