Rigt fugleliv i kikkerten

Risøs fredelige og lavvandede omgivelser tiltrækker et rigt fugleliv. Søndag den 18. marts kunne medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening nyde synet af de mange forskellige fugle.

N Nanna Høegh Wenzell, der er ansat i DD som driftsingeniør, er samtidig næstformand i Naturfredningsforeningens Roskilde-afdeling. Lokale medlemmer fik sidste år en indendørs rundvisning på Nannas arbejdsplads, mens tilbuddet den 18. marts lød på en fugletur i det fri.

Luften var kold og klar, da de 15 deltagere cyklede rundt til udvalgte steder, hvor udsynet var særlig godt. Som supplement til egne kikkerter kunne deltagerne nærstudere de bevingede væsener gennem et teleskop medbragt af ornitolog Sten Asbirk. Halvøen bød denne søndag på en sand perlerække af fuglearter – såsom pibe-, hvin- og knarand, sangsvane, skallesluger (både den store og den toppede), blishøns, blisgæs, musvåger, strandskader, hættemåger og sandelig også en havørn i ensom majestæt.Skip to content