Arbejdsmiljøet 2017

Læs redegørelsen om de indsatser og resultater, DD har nået i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø i 2017.

II DD arbejder vi med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede. Dermed adskiller DD’s sikkerhedsarbejde sig væsentligt fra de fleste andre virksomheder i Danmark. Samtidig er DD også stillet overfor en række udfordringer vedrørende konventionel sikkerhed, som er meget lig dem, andre virksomheder oplever.

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse beskriver vores indsats og resultater. I år beskrives blandt andet den fjernbetjente opskæring af den inderste reaktortank i DR 3 – et eksempel på de udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

Læs vores arbejdsmiljøredegørelse for 2017Skip to content